„Dotazníky online.cz“ je webová aplikace na sběr dat prostřednictvím online dotazníků.
Tato doména je vyhrazena pro dotazníková šetření našich významných zákazníků.
Pro sběr dat, rozesílání pozvánek a zpracování grafů a tabulek používáme technologii i-Dotazník.cz.
Provozovatelem služby je Sociores. Podrobné informace o naší nabídce najdete na i-Dotazník.cz.
© 2009-2016 Sociores